Privacystatement

 

Ik ben Marja de Reuver en ik werk als vertaler Engels-Nederlands en trainer Nederlands als tweede taal onder de bedrijfsnaam taal2taal. Taal2taal is gevestigd in Tilburg en ik ben te bereiken via e-mail: marja at taal2taal punt nl of telefoon: 06 2020 79 32. Mijn websiteadres: https://taal2taal.nl

 

Hoe gebruik ik gegevens die ik verzamel over jou

Je gegevens verkoop ik niet aan derden. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor het versturen van facturen en offertes of communicatie met betrekking tot vertaalopdrachten, cursussen of relevante zakelijke gebeurtenissen of feestdagen.

 

Gegevens omtrent jouw vorderingen tijdens een cursus, cursusopdrachten of toetsen zijn privé en kunnen alleen door mijzelf worden ingezien en gebruikt ten behoeve van de cursus.  Ik werk met een boekhouder en deze heeft dus toegang tot jouw factuurgegevens. Ik ben wettelijk verplicht om deze zeven jaar te bewaren.

 

Cookies

De website www.taal2taal.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen van je browser verwijderen via instellingen.

 

Ik gebruik functies voor sociale media, zoals 'share' of 'like'-knoppen. Het privacybeleid van de betreffende sociale media is van toepassing.

 

Recht op toegang tot jouw gegevens

Je hebt het recht om persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als je mij een e-mail stuurt, zal ik uiterlijk vier weken na de e-mail op je verzoek ingaan. Je hebt verder ook het recht om eventuele toestemmingen met betrekking tot de verwerking door mij van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar hiertegen te maken.

 

Mocht je twijfels hebben over de manier waarop ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, neem dan contact met mij op.

 

Ik ben schriftelijk bereikbaar op Geefhuishof 29, 5021 GE Tilburg en via e-mail op marja@taal2taal.nl.

 

Je hebt tenslotte het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring zal indien en wanneer nodig worden herzien.

 

 

************************

 

 

Privacy statement

 

My name is Marja de Reuver and I work as a translator English-Dutch and trainer Dutch as a second language under the company name taal2taal. Taal2taal is based in Tilburg and I can be reached via e-mail: marja at taal2taal dot nl or via telephone: 06 2020 79 32. My website address: https://taal2taal.nl

 

How I use the information I collect about you

I do not sell your information to third parties. I only use personal data for sending invoices and quotes or communication related to translation jobs, courses or relevant business events or holidays.

 

Details of your progress during a course, course assignments or tests are private and can only be viewed and used by me for the purposes of the course. I work with an accountant and they have access to your invoice details. I am legally obliged to keep them for seven years.

 

Cookies

The website www.taal2taal.nl only uses technical and functional cookies. You can set your internet browser so that it no longer saves cookies. You can also delete all information previously stored on your browser via settings.

 

I use social media functions such as "share" or "like" buttons. The privacy policies of the social media concerned apply.

 

Right of access to your data

You have the right to access, modify or delete any personal data in my possession. If you send me an email, I will respond to your request within four weeks of the email. You also have the right to withdraw or object to any consent to the processing of your personal data by me.

 

If you have any doubts about the way I process your personal data, please contact me.

 

I can be reached in writing at Geefhuishof 29, 5021 GE Tilburg and by email at marja@taal2taal.nl.

 

Finally, you have the right to lodge a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority.

 

This privacy statement will be revised as and when necessary.